QUẢN LÍ RỦI RO TRONG ĐẦU TƯ ( Phần I)

#1
Bạn là một người đầu tư? Vậy bạn đã biết cách quản lí những rủi ro sẽ xảy ra trong đầu tư chưa?
Cho dù bạn mới bắt đầu cho một mục tiêu hay đang trên đường đạt được mục tiêu của mình, một cách tiếp cận, đối mặt và quản lí rủi ro là một phần không thể thiếu trong kế hoạch đầu tư của bạn.

Vậy, rủi ro trong đầu tư nghĩa là gì?
Rủi ro được định nghĩa là xác suất bạn có thể mất một phần hoặc toàn bộ khoản đầu tư. Rủi ro là một yếu tố đầu tư mà bạn nên dành thời gian để hiểu trước khi chọn bất kỳ loại đầu tư cụ thể nào (ví dụ: cổ phiếu hoặc trái phiếu) hoặc các khoản đầu tư cụ thể (ví dụ: Cổ phiếu phổ thông của Công ty "ABC" hoặc quỹ tương hỗ "XYZ") .

Trong quá trình bình thường của chu kỳ thị trường, thị trường sẽ lên xuống. Bạn có thể thấy giá trị của các khoản đầu tư của bạn tăng và giảm. Cách bạn đối mặt khi lợi nhuận làm hài lòng hoặc thất vọng sẽ ảnh hưởng đến thành công lâu dài của bạn với tư cách là một nhà đầu tưMỗi nhà đầu tư có một mức độ chấp nhận rủi ro khác nhau. Câu hỏi về mức độ rủi ro mà bạn sẵn sàng chấp nhận sẽ giúp xác định loại đầu tư bạn sẽ chọn cho danh mục đầu tư của mình. Bạn có biết khả năng chịu rủi ro của bạn?

Phân bổ tài sản và đa dạng hóa
Có hai cách tiếp cận quản lý rủi ro mà bạn sẽ muốn hiểu và áp dụng vào các quyết định đầu tư của mình. Đó là: Phân bổ tài sản Đa dạng hóa Bất kỳ thảo luận về các khái niệm này có thể nhanh chóng trở nên khá phức tạp và kỹ thuật. Tuy nhiên, hãy để bắt đầu với một minh họa đơn giản phản ánh mối quan hệ giữa các khái niệm này. Cho tiền khả dụng của bạn ... 100% Quyết định tỷ lệ phần trăm của các quỹ nên có trong mỗi loại tài sản. Có lẽ 50% cổ phiếu, 30% trái phiếu và 20% tiền mặt. Tiếp tục phân chia các loại tài sản thành các khoản đầu tư cụ thể. Có lẽ Cổ phiếu được chia đều giữa cổ phiếu Tăng trưởng và Giá trị, Trái phiếu được chia giữa Kho bạc Hoa Kỳ và một số Trái phiếu Công ty và tiền mặt của bạn nằm trong tài khoản CD và Thị trường Tiền tệ để thanh khoản.

Mục tiêu của phân bổ tài sản là để đạt được sự cân bằng giữa lợi nhuận tiềm năng và rủi ro vốn có trong tất cả các khoản đầu tư. Vì lợi nhuận từ cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt hiếm khi thay đổi hoàn toàn, nên có cả ba trong danh mục đầu tư có thể làm giảm sự biến động theo thời gian bằng cách bù đắp những thất bại trong một danh mục thông qua lợi nhuận trong một danh mục khác. Sự kết hợp của các khoản đầu tư mà bạn quyết định sẽ phản ánh mối quan hệ rủi ro / lợi nhuận
Điều này đạt được thông qua việc đầu tư vào hỗn hợp các loại tài sản mà hầu hết thời gian sẽ đáp ứng khác nhau với cùng một điều kiện kinh tế và thị trường. Tại một thời điểm nhất định, sự gia tăng giá trị của một lớp sẽ có xu hướng bù đắp một phần sự sụt giảm giá trị của một lớp khác. Phong trào "tăng và giảm" này được gọi là biến động. Bằng cách phân bổ lại một số quỹ đầu tư từ trái phiếu sang tiền mặt và cổ phiếu, rủi ro chung của danh mục đầu tư giảm trong khi lợi nhuận vẫn giữ nguyên.
 

Bài viết mới nhất