MẤT 53 TỶ VÌ ỦY THÁC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN PHÁI SINH

#1
Theo đơn tố cáo, các nhà đầu tư đã thực hiện ủy thác đầu tư cá nhân cho ông Nam với nội dung thỏa thuận là để đầu tư chứng khoán phái sinh. Tổng số tiền ủy thác do hai bên xác nhận đến thời điểm 12/1/2020 là 71.712.000.000 đồng.
Trong vài tháng đầu ủy thác, các nhà đầu tư vẫn nhận được tiền chia lãi hàng tháng. Tổng số tiền lợi nhuận các nhà đầu tư nhận được theo báo cáo của ông Nam là gần 12 tỷ đồng.
Theo cam kết ban đầu ủy thác chỉ để đầu tư chứng khoán phái sinh, mục tiêu đầu tư đạt khoảng 4%/tháng, chia lợi nhuận khi lãi 5%/tổng vốn, và trường hợp rủi ro tỷ lệ chia lỗ (cắt lỗ) là 20% trên tổng vốn, quá 20% thì ngừng giao dịch.
Thực tế thì ông Nam thực hiện trái với thỏa thuận hợp đồng ủy thác khi chỉ chuyển khoảng 12,79 tỷ đồng (tương ứng 18% tổng giá trị nhận ủy thác) vào tài khoản đầu tư chứng khoán phái sinh. Còn lại hơn 80% rót vào tài khoản đầu tư trên thị trường ngoại hối Forex. Hành động này không nằm trong thỏa thuận ủy thác đầu tư và không thông báo cho nhóm nhà đầu tư biết trước.
Ngoài ra, khi tài khoản phái sinh thua lỗ quá 20%, ông Nam cũng không ngừng giao dịch và thông báo cho các nhà đầu tư để đưa ra quyết định, dẫn đến tài khoản giao dịch phái sinh thua lỗ gần như toàn bộ số tiền nộp vào..
Tuy nhiên, đến tháng 12/2019, ông Nam thông báo toàn bộ số tiền đầu tư không còn. Nhóm nhà đầu tư yêu cầu ông Nam cung cấp các tài liệu liên quan đến tài khoản giao dịch thì phát hiện các vấn đề trên.
Thống kê của nhà đầu tư cho biết, ông Nam đã hoàn lại cho nhà đầu tư tổng cộng gần 19 tỷ đồng, vẫn còn nợ 52,778 tỷ đồng.
Nhóm nhà đầu tư cho biết đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan điều tra để xử lý vụ việc.
Nguồn: Tin nhanh chứng khoán