ĐÀO TẠO KHÓA HUẤN LUYỆN CƠ BẢN TÀU HÓA CHẤT-0929711784

thuychinh

New member
#1
Đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt: Huấn luyện cơ bản tàu hóa chất (GCNHLNVĐB)-0929711784
huấn luyện cơ bản tàu hóa chất.jpg

1. Mục đích

Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực trong Bảng A-V/1-1-1 của Bộ luật Quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên, STCW78 sửa đổi 2010.

2. Tóm tắt yêu cầu

Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu hoá chất (basic training for chemical tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu hoá chất.

Nội dung chương trình chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu hoá chất, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm.

3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học

Dành cho những học viên đã có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
 

Bài viết mới nhất