ĐÀO TẠO KHÓA HUẤN LUYỆN CƠ BẢN TÀU DẦU TAI HẢI PHÒNG-0929711784

thuychinh

New member
#1
Đào tạo cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ đặc biệt: Huấn luyện cơ bản tàu dầu (GCNHLNVĐB) 0929711784
huấn luyện cơ bản tàu dầu.jpg
1. Mục đích
Chương trình được xây dựng để huấn luyện sỹ quan, thuyền viên nhằm đạt được đầy đủ các tiêu chuẩn về năng lực nêu tại Bảng A-V/1-1-1 của Bộ luật Quốc tế về Tiêu chuẩn Huấn luyện, Cấp chứng chỉ và Trực ca cho thuyền viên, STCW78 sửa đổi 2010.
2. Tóm tắt yêu cầu
Chương trình Huấn luyện Cơ bản tàu Dầu (Basic training for Oil tanker cargo operations) dành cho sỹ quan và thuyền viên có nhiệm vụ liên quan đến hàng hoá và các thiết bị làm hàng trên tàu dầu.
Nội dung chương trình huấn luyện chú trọng đến các công việc phục vụ trên tàu dầu, trong đó bao gồm các mặt an toàn, việc thực hiện các điều luật và quy định về phòng, chống ô nhiễm biển.
3. Tiêu chuẩn tham gia khoá học
Chương trình huấn luyện này dành cho những học viên đã có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cơ bản.
LIÊN HỆ: 0929711784
 

Bài viết mới nhất